dilluns, 9 de setembre de 2019

TEMA 1 NATURALSTEMA 1 SOCIALS


EL DICCIONARIO


LAS SÍLABAS TÓNICA Y ÁTONADIFTONGS I HIATS
LA COMUNICACIÓTEMA 1 MATEMÀTIQUES