dilluns, 15 d’octubre de 2018

Tema 2. Els gèneres literaris (Edilim)

Els gèneres literaris comprenen una sèrie de textos en què es fa servir el llenguatge amb la intenció de crear belleses i despertar emocions. En destacam la narrativa, la poesia i el teatre.
Tornarem treballar aquest contingut amb Edilim.


dimarts, 9 d’octubre de 2018

Tema 2. L'accentuació (Edilim)

Aquí teniu un Edilim per treballar les síl·labes tòniques i àtones, les paraules agudes, planes i esdrúixoles i l'accentuació. Hi trobareu més de 70 diapositives que us ajudaran a consolidar els aprenentatges ja adquirits durant aquests dies. A més a més us servirà per repassar l'accentuació a casa. Enceneu els portàtils i començau a treballar!!

Tema 2. Llengua catalana. L'accentuació. Enllaços

Si voleu anar practicam des de casa, hi ha aquests enllaços disponibles. Prestau molta atenció a les normes que hem estudiat!!

a) Normes d'accentuació
b) Accents 1
c) Ortografia 3r cicle
d) Síl·labes, tonificació i accentuació
e) Accents 3
f) Accents 2
g) Accents 4

dilluns, 8 d’octubre de 2018

Tema 2. La divisió amb divisors de tres xifres.

Si l'any passat vau treballar les operacions amb divisors de 2 xifres i us va anar bé, enguany repetirem procediment i ho farem de la mateixa manera amb les de 3 xifres. Segur que no tendrem problemes. 

https://app.box.com/s/05tjvxd85krrw1wbg6l7

Tema 2. La divisió (Edilim)

Aquí teniu un altre Edilim per practicar tot el que tractarem en aquest tema 2 de matemàtiques. Hi trobareu 43 diapositives amb part teòrica i part pràctica sobre la divisió exacta, inexacta, la divisió amb divisors d'una, dues i tres xifres, la propietat fonamental de la divisió i els zeros finals en el dividend i el divisor. Les activitats pràctiques són autocorrectives.

divendres, 5 d’octubre de 2018

Treballam Josep Maria Llompart

Avui treballarem una fitxa a l'aula sobre l'escriptor i poeta Josep Maria Llompart. En acabar la fitxa que us he donat, heu de contestar al quadern aquestes preguntes. Podeu cercar la informació a les tauletes o als miniportàtils i contestar-ho per parelles.

D. Cercau la següent informació per parelles.
a) Dia i lloc de naixement.
b) On va estudiar la llicenciatura que té?
c) Quin any va participar als Jocs Florals?
d) Quina obra va escriure l’any 1961?
e) Quins anys va ser president de l’Obra Cultural Balear?
f) Quin any li van concedir el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i la Creu de Sant Jordi?
g) Quin any fou elegit president de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana?
h) Quin any fou nomenat membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans?

dijous, 4 d’octubre de 2018

Tema 2. Matemàtiques. La divisió amb divisors de dues xifres.

Si ahir vam treballar amb la divisó exacta i inexacta, avui ens toca practicar la divisió amb divisors de 2 xifres. Si controlam bé les taules de multiplicar i practicam una mica, ens sortirà bastant bé. Ja ho veureu!!

https://app.box.com/s/gmj7j8j0leeo20vod2x2

Tema 2. Matemàtiques. La divisió

Avui començam el tema 2. Primerament farem una introducció per recordar els elements de la divisió i després passarem a veure com es resolen les divisions exactes i inexactes. A poc a poc anirem treballant amb divisions amb divisors de dues xifres, de tres...

Tema 2. Matemàtiques. La divisiódimarts, 2 d’octubre de 2018

Tema 2. L'accentuació: paraules esdrúixoles

Anam acabant el tema de l'accentuació amb teoria i algunes activitats.


Aquesta activitat ja engloba tots els aspectes estudiats sobre l'accentuació (agudes, planes i esdrúixoles)

Tema 2. L'accentuació: paraules planes

Seguint amb l'accentuació. Sabem que accentuar implica el coneixement de les normes, molta pràctica i concentració. Anem idò amb les paraules planes.

L'activitat que us proposam és similar a l'anterior. Heu de destriar quines paraules planes duen accent gràfic i quines no en duen. Prestau-hi molta atenció!!

Tema 2. L'accentuació: paraules agudes

En el tema de l'accentuació ens hi aturarem una mica dels que és habitual. Ho farem per parts: primer treballarem les paraules agudes; seguidament les planes; i, per acabar, les paraules esdrúixoles. Ja sabeu que, si voleu, us podeu descarregar les activitats que nosaltres feim a l'aula per treballar-les vosaltres a casa.


Aquesta és l'activitat que farem nosaltres a l'aula (notebook)

Tema 2. Paraules agudes, planes i esdrúixoles. Accentuació

Abans de passar a les paraules agudes, planes i esdrúixoles ens aturarem a les síl·labes tòniques i àtones. Hem de tenir ben clar quina és la síl·laba tònica per poder detectar si una paraula és aguda, plana o esdrúixola. Una vegada ho tenguem clar, passarem a l'accentuació. Aquest és un dels apartats d'ortografia més complicats. Prestau-hi molta atenció!!

https://app.box.com/s/02aefp2rxf471k9fit80

divendres, 28 de setembre de 2018

Comprensió lectora. T2. Una excursió accidentada

Avui treballarem la comprensió lectora a través del text 'Una excursió accidentada'
Clicau allà on diu 'Pàgina 1 o Pàgina 2' per ampliar el text. Una vegada llegit dos pics, passarem a contestar les preguntes de comprensió que teniu preparades al Thatquiz. Heu de pensar que cada un de vosaltres ha de posar, primer de tot, el seu nom abans de contestar. 
                                                    Pàgina 1                              Pàgina 2

dimarts, 25 de setembre de 2018

Tema 1. Les potències i les potències de base 10 (Edilim)

Avui hem estudiat les potències i les potència de base 10. Per assolir millor els coneixements treballarem una sèrie d'activitats interactives amb l'ordinador. Recordau que és important fixar-se amb les explicacions abans de fer les activitats. Esper que us agradi!!


dilluns, 17 de setembre de 2018

Tema 1. Els diftongs i els hiats (Edilim)

En aquest Edilim hi trobareu diferents activitats per treballar els diftongs (creixents i decreixents) i els hiats a través d'exercicis interactius de completar, relacionar, arrossegar, identificar, emplenar... Totes les activitats vénen acompanyades d'una explicació teòrica prèvia.

Tema 1.Els diftongs i els hiats: tipus de diftongs

Durant aquests dies estudiarem i practicarem els diftongs i els hiats.
  • Els diftongs es formen a partir de la unió d'una vocal forta (a,e,o) i una vocal dèbil (i,u) que es troben en una mateixa síl·laba.
  • També poden estar formats per dues vocals dèbils (i+u) o (u+i)

Si pitjau damunt la imatge, podreu veure com es formen els diftongs.

Tema 1. Operacions amb nombres naturals (Edilim)

Una vegada acabat gairebé el tema sobre les operacions amb nombres naturals, començarem a practicar amb els ordinadors portàtils a l'aula (i a casa!!). En aquest edilim s'hi recullen 45 diapositives on es poden treballar continguts sobre la propietat distributiva, la pràctica de la multiplicació, la pràctica de la divisió i les operacions combinades.

Comprensió lectora. T1. El lleó que era una formiga.

Avui treballarem la comprensió lectora a través del text 'El lleó que era una formiga'. Una vegada llegit dos pics, passarem a contestar les preguntes de comprensió que teniu preparades al Thatquiz. Heu de pensar que cada un de vosaltres ha de posar, primer de tot, el seu nom abans de contestar. 
Pàgina 1                   Pàgina 2

Tema 1. Operacions amb nombres naturals. La pràctica de la multiplicació

Demà ens toca veure i repassar la multiplicació. Ho farem amb aquest material usant la PDI o els netbooks.Tema 1. Operacions amb nombres naturals. La propietat distributiva

Avui hem treballat la propietat distributiva a l'aula amb la PDI. Aquí podeu veure i descarregar el material per estudiar o treballar a casa.
Tema 1. Nombres i operacions (Edilim)

Avui he preparat aquest Edilim per treballar amb els portàtils a l'aula tot el que hem vist sobre els milions, el valor posicional, la descomposició polinòmica i la resolució de problemes. Són 10 activitats per fer a l'aula i que poden servir per repassar a casa.

Jocs per treballar la unitat, la desena i la centena (Pere)

http://arablogs.catedu.es/blog.php?id_blog=2143&id_articulo=159146

https://www.educalandia.net/alumnos/busqueda_tematica.php?palabra_clave=unidades,%20decenas,%20centenas%20...

http://aprendiendomates.com/matematicas/presentacion_descomponer.php

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos%20edebe/matematicas/6_8_1/flash.htm?numrecurso=0


divendres, 14 de setembre de 2018

Tema 1. La comunicació

Avui dimecres ens toca repassar, a l'apartat de 'Gramàtica', l'acte de la comunicació. Recordarem els elements que la fan possible i els tipus de comunicació que hi ha. Després ens toca practicar amb l'ordinador les tres activitats que abaix podeu visualitzar i descarregar.

La comunicació (descàrrega)

La comunicació (descàrrega)

dimarts, 9 de gener de 2018

Comprensió lectora T9. Els paraigües desapareguts

Avui treballarem la comprensió lectora a través del text 'Els paraigües desapareguts'
Clicau sobre la imatge per ampliar el text. Una vegada llegit dos pics, passarem a contestar les preguntes de comprensió que teniu preparades al Thatquiz. Heu de pensar que cada un de vosaltres ha de posar, primer de tot, el seu nom abans de contestar.